nl Nederlands
nl Nederlandsaf Afrikaansar العربيةda Danskde Deutschen Englishes Españolfr Françaiskn ಕನ್ನಡit Italianopl Polskipt Portuguêssv Svenskatr Türkçe

De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens 24 FIT Experience. Door deze site te bezoeken, komt u met ons overeen dat het Nederlandse recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Wij verplichten ons om de privacy en veiligheid te beschermen van personen die persoonlijke informatie via deze website verschaffen. Het doel van deze Privacy verklaring is om u te informeren over welke informatie van u zal kunnen worden verzameld, op welke manier zulke informatie kan worden gebruikt door 24 FIT Experience en/of andere personen met wie zulke informatie kan worden uitgewisseld, uw keuzes aangaande de verzamelde gegevens, het gebruik en distributie van zulke informatie, uw mogelijkheid om zulke informatie te herzien, te updaten, te corrigeren of te verwijderen, en de veiligheidsprocedures welke wij hebben in gevoerd om uw privacy te beschermen.

Gebruik van informatie

Middels deze website kunt u gevraagd worden om bepaalde vormen van persoonlijke informatie op te geven (zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, persoonlijke interesses, et cetera). Deze informatie stelt ons in staat om onze bedrijfsactiviteit te beheren, om klantenservice te verlenen, om u op de hoogte te brengen van producten en/of diensten waarvan u hebt aangegeven dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn. U kunt vrijwillig kiezen om uw persoonlijke informatie aan ons kenbaar te maken. Indien u uw persoonlijke informatie niet aan ons wenst kenbaar te maken, verzoeken wij u om deze niet aan ons te geven.

Wij gebruiken de informatie welke is verzameld over u voor verschillende interne doeleinden, o.a. voor het bevestigen en uitvoeren van uw informatieaanvraag, het selecteren van mogelijke nieuwe partners in ons netwerk, het toevoegen van uw e-mailadres in ons e-mailbestand, het analyseren van trends en statistieken, het verbeteren van de werking van deze site, het ontwerpen en samenstellen van de inhoud van de website en advertenties en het sturen van informatie- en reclamematerialen. Wij werken samen met bestaande zakelijke relaties en kunnen andere relaties met zakelijke partners in de toekomst ontwikkelen. In deze gevallen zouden wij de informatie welke is verzameld over u kunnen delen of anderszins toegang kunnen verschaffen tot deze informatie, welke onze zakelijke partners in staat stelt om met u contact te zoeken betreffende producten en diensten welke interessant zouden kunnen zijn. Wij hebben de mogelijkheid om de informatie welke wij over u verzamelen vrij te geven wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat het noodzakelijk is om personen of entiteiten te identificeren, contact te zoeken met hen, dan wel wettelijke actie te ondernemen jegens dezen, indien deze personen of entiteiten u, ons of anderen schade zouden kunnen toebrengen. Wij hebben ook de mogelijkheid om uw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat de wet zulks vereist.

Aanvullend

Tijdens onze Sportactiviteiten, trainingen en bijeenkomsten worden vaak foto’s en/of korte video opnames gemaakt, die wij gebruiken op onze websites en social media kanalen. Door deel te nemen aan onze programma’s gaat u ermee akkoord dat u mogelijk op een foto of video te zien kunt zijn. Mocht u achteraf alsnog bezwaar hebben, laat ons dit dan gerust weten. Dan zullen wij de betreffende foto of video altijd z.s.m. verwijderen. Ons doel is uitsluitend om te tonen hoe leuk een gezonde, actieve leefstijl kan zijn en nooit om iemand te schaden, op welke manier dan ook. Help ons dus een beetje mee, en geef gerust aan als u dit niet wenst. Zowel vooraf als achteraf houden wij altijd zoveel mogelijk rekening met ieders wensen.

Disclaimer

Alhoewel de grootste zorg is betracht teneinde verzekerd te zijn van de juistheid en de volledigheid aangaande de informatie die deze internetsite bevat, kan de makers van deze internetsite, vallend onder de verantwoordelijkheid van 24 FIT Experience, noch enige rechtspersoon of natuurlijke persoon waaraan zij is verbonden, aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot verliezen of schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt op deze internetsite. Indien u deze internetsite bezoekt gaat u hiermee akkoord. Indien u meent dat informatie op deze internetsite onjuist is dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden zodat deze dat kan corrigeren. De aanbieding voor de zakelijke mogelijkheid van Herbalife Business wordt gedaan door verschillende samenwerkende onafhankelijke Herbalife Members die terug te vinden zijn onder het hoofdstuk ‘Onze FIT Coaches’. De aanbieder van de zakelijke mogelijkheid is Herbalife International (Netherlands) B.V. Postbus 8283, 3503 RG Utrecht. De verkochte goederen zijn voedingsproducten, verzorgingsproducten of cosmetische producten. De transacties worden uitgevoerd door deelnemers van de hoofduitvoerenden.

Disclaimer FIT Camp (sporten)

Klanten betalen altijd alleen de producten van Herbalife. Alle overige diensten die onze coaches aanbieden naast de verkoop van de producten van Herbalife (bijv. sporten, online presentaties, trainingen, proeverijen, workshops, etc.) worden altijd gratis aangeboden aan onze klanten.

Als er (online of offline) sportmomenten worden aangeboden is dit om mensen letterlijk in beweging te krijgen. Niemand betaalt ervoor, het is een gratis dienst en het staat elke coach vrij dot te organiseren, en het staat elke klant vrij dit wel of niet bij te wonen. Lang niet alle coaches zijn opgeleid als trainer of sportdocent. Alle klanten weten dat ze op eigen risico meedoen, de trainer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor blessures o.i.d.